Mijnbouw

Op de veelal afgelegen terreinen waar delfstoffen worden gewonnen, vereisen grondwerken voor de dagmijnbouw specifieke kennis en middelen.
Jac Rijk heeft op dit gebied internationaal ervaring in grootschalig grondverzet, het verwijderen van toplagen, het daadwerkelijk mijnen tot het verwerken van afval en dekgrond. We leveren de totale knowhow, benodigd materieel, technisch support en in eigen beheer opgeleid personeel.

Op het gebied van mijnbouw is Jac Rijk gespecialiseerd in

  • Ontgraven van dekgronden
  • Grondwerk ten behoeve van de winning van onder meer zand, klei, mergel, bariet, bauxiet, koper, kobalt, goud en steenkool
  • Winning en vervoer van zand en grind (massa)
  • Transport van bauxiet, koper, kobalt etc.