Maritiem

Als specialist in grondverzet legde Jac Rijk het fundament onder innovatieve en wereldberoemde projecten als de Deltawerken en het werkeiland Neeltje Jans. Onze expertise in de waterbouw, zowel in Nederland als daarbuiten, garandeert een professionele een efficiƫnte start van elk waterbouwkundig project

Wij voeren werkzaamheden uit t.b.v. de volgende waterbouwkundige werken

  • Zeeweringen: aanleggen en verzwaren van dijken en waterkeringen
  • Strandsuppleties: verwerken van het zand dat door baggerschepen aan wal wordt gebracht
  • Havens: bouwrijp maken van haventerreinen
  • Kanalen: aanleggen, verdiepen en verbreden van vaarwegen
  • Graven van bouwputten t.b.v. de constructie kademuren, sluizen en gebouwencomplexen