MVO

prestatieladder.png

Ma.Jo. Holding heeft het CO2-bewust certificaat niveau 3 behaald.

Onder Ma.Jo. Holding vallen de volgende Bv’s die gecertificeerd worden:
– Jac Rijk B.V.
– Zwaar Transport Zeeland (Z.T.Z.) B.V.
– ZTZ Services B.V

Waar streven we naar?

 • Wij streven er naar zo duurzaam mogelijk te werken door inzet van een modern machinepark met schone motoren.
 • Wij investeren in duurzaam materieel, handelen bewust op basis van efficiënt energiegebruik en een ëfficient gebruik van middelen.

Wat doen we?

 • We brengen CO2-reducerende maatregelen tot stand en zien toe op de implementatie ervan in de praktijk.
 • We brengen jaarlijks onze CO2-uitstoot in kaart en bekijken op welke wijze we de CO2 emissie kunnen reduceren.
 • In de grond-, weg- en waterbouw worden grote hoeveelheden brandstof verbruikt. Het zuinig omgaan met transportmiddelen levert relatief gezien het hoogste CO2-reductierendement op. Voor Jac Rijk b.v., ZTZ en ZTZ Services is de beperking van de CO2-uitstoot door dieselbesparing een belangrijke
 • doelstelling. Door de machines slimmer te bedienen kan veel energie worden bespaard. Aandacht is er binnen onze organisatie voor ‘Het Nieuwe Draaien’.
 • We volgen de ontwikkelingen in de sector op de voet en implementeren waar mogelijk nieuw beleid in de bedrijfsvoering.
 • Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder en onze participatie? Kijk op de website van SKOA.

Wij zijn transparant.

Onze documentatie:

 • Actieve deelname sector keteninitiatief
 • CO2- Emissie Inventaris Scope 1 en 2 2016
 • CO2- Emissie Inventaris Scope 1 en 2 2017
 • Energiemanagement actieplan 2016-2021
 • Directiebeoordeling tijdvak 2017 CO2 prestatieladder
 • Reductie Maatregelen CO2 Jac Rijk ZTZ en ZTZ Services 2016-2021 10%
 • Nieuwsbrief 2018 Q1 – CO2 prestatieladder
 • Toolbox Co2 footprint 2016-2017
 • Maatregelenlijst