Westkapelle, Nederland

Dijk verbetering

In het dorp Westkapelle, Nederland, heeft Jac Rijk de grondverzetactiviteiten gestart met betrekking tot een dijkversterkingsproject zoals te lezen is in het bijgevoegde (Nederlandse) krantenartikel.

Een interessant detail is dat Jac Rijk, net na de tweede wereldoorlog, een aantal bulldozers heeft teruggevonden die zijn achtergelaten door de geallieerde troepen die zijn gerestaureerd / opnieuw zijn opgebouwd. Deze bulldozers, zeer grote en zware machines in die tijd, waren een belangrijke stimulans voor Jac Rijk om uit te breiden en zich te specialiseren in de zware grondverzet- en mijncontractingactiviteiten.