Bauxiet winning L1, Suriname

In de Carracamijn in Suriname is Jac Rijk actief met het winnen van bauxiet. Onderstaand enige beelden van het daadwerkelijk mijnen van gesprongen bauxiet in de Carramacca mijn te Suriname zoals uitgevoerd door Jac Rijk. Bauxiet is de grondstof voor het maken van aluminium.