Privacy

Privacybeleid: Jac Rijk B.V, Zwaar transport Zeeland (ZTZ) en ZTZ Services.

Jac Rijk B.V., ZTZ en ZTZ Services dragen zorg voor de privacy van haar klanten en bezoekers van de websites. Jac Rijk. B.V., ZTZ en ZTZ Services kiezen ervoor om persoonlijke informatie, hetgeen wordt verschaft door klanten zelf, zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te behandelen. In deze privacyverklaring geven Jac Rijk. B.V., ZTZ en ZTZ Services heldere en transparante informatie omtrent welke gegevens worden verzameld en hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
Het privacybeleid van Jac Rijk B.V., ZTZ en ZTZ Services is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) EU 2016/679. Door gebruik te maken van de diensten en het bezoeken van de websites van Jac. Rijk B.V, ZTZ en ZTZ Services, worden de gegevens verwerkt zoals in dit document wordt beschreven. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle dienstverlening van Jac Rijk B.V., ZTZ en ZTZ Services.

Verwerkingsverantwoordelijke:

Jac Rijk B.V.
Duitslandweg 11
4389 PJ Ritthem
KvK: 22041600
T. +31(0)113561208
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Neem bij vragen over deze privacyverklaring voor persoonsgegevensbescherming contact op met de afdeling administratie.

Welke persoonsgegevens worden er verwekt:

De persoonsgegevens die verwerkt voor het creëren van een relatie zijn de navolgende bedrijfsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam;
 • Vestigingsadres;
 • Postadres;
 • Tel- en Faxnummer;
 • E-mailadres;
 • Website;
 • BTW nummer;
 • KVK nummer;
 • IBAN nummer.

De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Afname van diensten;
 • Het versturen van:
 • Facturen;
 • Proforma facturen;
 • Contrabonnen;
 • Quotes;
 • Contracten;
 • Werkopdracht;
 • Correspondentie (werk gerelateerd).

 Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

Indien het noodzakelijk is met het doel waarvoor de gegevens reeds verzameld zijn, kunnen de verstrekte persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Bij derden kan gedacht worden aan:

 • Advocatenkantoor;
 • Accountants;
 • Auditoren;
 • Verzekeringsmaatschappijen;
 • Overheid- en regelgevende instanties waar vereist wordt door de wet of verplichtingen die van toepassing zijn op ons bedrijf( Belastingdienst, handhavingsautoriteiten met
  gerechtelijke bevelen).

Bewaringstermijn

De verkregen persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen de verstrekte persoonsgegevens worden bewaard om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Een wettelijke verplichting is de bewaartermijn van 7 jaar welke geldt volgens de belastingwetgeving. Wij kunnen uw gegevens echter langer dan 7 jaar bewaren als dat nodig is vanwege wet- en regelgeving.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Iedere klant heeft het uitdrukkelijke recht tot inzage van de verstrekte persoonsgegevens en het recht tot rectificatie van deze persoonsgegevens, indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast
heeft ieder het recht om de verstrekte persoonsgegevens permanent te laten verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het volgende e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beveiliging

De veiligheid van de persoonsgegevens is één van de grootste prioriteiten. Om de verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig te beheren hebben we beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreffen zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze klanten te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. De website is beveiligd met het SSL-certificaat. Verder hebben we maatregelen getroffen om de IT- systemen veilig te kunnen gebruiken.

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. We streven ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een zogenaamde datalek, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

Cookiebeleid

De klant heeft de vrije keus om geen toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies. Deze cookies kunnen te allen tijde worden uitgezet door de instellingen van de browser aan te passen of door gebruik te maken van de cookiemelding in of uitschakelen bij het bezoeken van de website.

Website en Sociale Media

De website en sociale media platforms (facebook en Instagram) worden als informatief doeleinde gebruikt. Als men contact met ons wilt opnemen kan dit via het algemene telefoonnummer of via de e- mail. Persoonsgegevens worden pas opgeslagen wanneer er een dienst wordt verschaft.

Wijziging privacy statement

Jac Rijk, ZTZ en ZTZ Services behoudt zich het recht deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.